Zasiłki

Zasiłek rodzinny w 2013 roku

Zasiłek rodzinny jest najczęściej udzielaną przez rząd pomocą dla obywateli. Podstawowym kryterium przydziału tegoż świadczenia jest
Zasiłki

Zasiłek pielęgnacyjny w 2013 roku

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem o charakterze opiekuńczym. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z
Zasiłki

Zasiłek macierzyński w 2013 roku

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę (przypadek ten ma miejsce w
Świadczenia

Świadczenie pielęgnacyjne w 2013 roku

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 roku ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych
Zasiłki

Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2013 roku

W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do katalogu form pomocy państwa dołączyło nowe
Becikowe

Becikowe w 2013 roku – Poradnik krok po kroku

W roku 2005 polski rząd w ramach działań prorodzinnych wprowadził do publicznego funkcjonowania jednorazową zapomogę z